16 dezembro 2006

Foto do proxecto de intervención na ilha das esculturas, o que se asemelha a um cubo em ruinas sería na realidade, um cubo oxidado com umha plantación de especies autóctonas dentro de él.

"LAS INSTITUCIONES DEBEN SABER QUE NO SE PAGA UNA OBRA SINO QUE SE APOYA A UN ARTISTA"
Que razón leva verdade??eu estou cen por cen dacordo, me parece una sabia frase do artista, Pedro G Romero.
Este artista Onubense presenta a continuación do seu proxecto, ARCHIVO FX, esta vez situado no bairro Badía del Vallés.
Ahí investiga ate que ponto a sua arquitectura, urbanismo, economía e costumes populares engarzan coa iconoclastia espanhola entre 1845 e 1945.
O proxecto nom parece así muito interesante, tampouco o conhezo afondo, más tem umha particular vision do arte e dos artistas bastante acertada desde o meu ponto de vista.

Sem comentários: