13 maio 2009

cGac


MAÑÁN XOVES 14 DE MAIO ÁS 20:00 h O CGAC INAUGURA A EXPOSICIÓN
"EN TODAS AS PARTES. POLÍTICAS DA DIVERSIDADE SEXUAL NA ARTE"
A exposición, comisariada por Juan Vicente Aliaga, tratará de indagar naevolución continxente da representación da homosexualidade e assexualidades LGBTQ, atendendo á dimensión plural e diversa destas, desdeos tempos de maior represión e homofobia ata a actulidade, coas propostasxurdidas sobre a equiparación de dereitos, sen esquecer o estimulanteenvite do pensamento queer e a súa crítica ás identidades fixas e tamén árespectabilidade asociada ao concepto de normalidade.A inuaguración terá lugar mañán xoves ás 20:0h.

LOUISE RICHARDSON


‘Butterfly Dress’ is brimming with an intense sense of animation, conveying the magical attraction of butterflies.
"Vestido de mariposa" está repleto de un intenso sentido de la animación, la transmisión de la mágica atracción de mariposas
más info en:
LOUISE RICHARDSON