25 março 2007


ARTE E ORDENADOR, DEBUXO, PINTURA, ESCULTURA E ARTE E ESCENA MULTIMEDIAII...
Cinco asignaturas, segundo e último cuatrimestre de 5º curso de BBAA na especialidade de PINTURA/DEBUXO.
Profesor@s:

Chelo Matesanz
Yolanda Herranz
Juan Carlos Román
Alberto
Jesús Pastor
Ana Soler

Sem comentários: