13 maio 2009

cGac


MAÑÁN XOVES 14 DE MAIO ÁS 20:00 h O CGAC INAUGURA A EXPOSICIÓN
"EN TODAS AS PARTES. POLÍTICAS DA DIVERSIDADE SEXUAL NA ARTE"
A exposición, comisariada por Juan Vicente Aliaga, tratará de indagar naevolución continxente da representación da homosexualidade e assexualidades LGBTQ, atendendo á dimensión plural e diversa destas, desdeos tempos de maior represión e homofobia ata a actulidade, coas propostasxurdidas sobre a equiparación de dereitos, sen esquecer o estimulanteenvite do pensamento queer e a súa crítica ás identidades fixas e tamén árespectabilidade asociada ao concepto de normalidade.A inuaguración terá lugar mañán xoves ás 20:0h.

Sem comentários: